پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۳
 |  3/ مهر/ 1394 - 10:22
  |   نظرات: بدون نظر
553 بازدید

همایش دوچرخه سواری سفیران اهدای عضو (یادبود جوان ناکام محمد رشیدی) برگزار گردید+تصاویر

این همایش روز پنجشنبه 94/7/2 ساعت 8 صبح همزمان با عید سعید قربان از بخشداری بفروئیه به طرف گلزار شهدای بفروئیه برگزار گردید

تصاویر مراسم:

۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۲۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۲۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۳۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۳۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۳۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۴۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۴۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۴۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۵۰ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۵۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۵۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۴۵۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۵۰۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۵۰۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۵۱۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۷۳۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۷۳۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۷۴۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۷۴۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۷۴۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۸۰۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۸۰۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۸۱۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۷۵۸۱۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۱۱۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۱۱۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۱۳۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۱۳۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۳۰۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۴۳۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۴۴۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۵۴۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۰۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۱۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۲۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۳۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۳۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۳۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۴۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۸۵۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۹۰۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۰۹۰۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۰۲۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۰۲۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۰۳۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۰۳۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۰۵۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۱۱۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۱۳۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۱۵۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۲۰۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۲۳۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۲۴۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۲۴۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۷۲۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۷۲۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۷۳۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۷۴۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۸۱۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۸۲۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۹۳۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۱۹۵۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۰۳۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۰۴۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۱۵۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۲۱۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۳۰۰ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۵۰۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۵۱۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۵۲۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۵۳۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۶۴۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۶۵۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۹۱۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۸۵۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۹۱۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۲۹۴۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۳۱۳۰ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۳۱۴۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۳۲۱۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۴۲۰ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۶۲۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۶۴۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۷۴۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۷۴۵ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۷۵۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۷۵۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۸۰۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۸۲۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۸۳۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۹۰۹ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۹۳۰ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۹۴۳ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۴۹۵۸ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۵۰۰۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۵۲۵۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۵۳۲۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۸۵۵۰۴ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۱۰۱ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۱۰۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۱۰۷ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۱۱۲ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۱۵۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۲۱۶ ۲۰۱۵۰۹۲۴_۰۹۰۲۴۶


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp
مدیریت سایت

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

آخرین دیدگاه ها
logo-samandehi
تبلیغات