سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۴:۵۳
 |  27/ بهمن/ 1394 - 11:51
  |   نظرات: بدون نظر
712 بازدید

مروری بر سوابق آیت الله علیرضا اعرافی

مروری بر سوابق آیت الله اعرافی امام جمعه موقت قم و نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

الف) مشخصات فردي:
نام: عليرضا
نام خانوادگي: اعرافي
رتبه علمي: اجتهاد در فقه و اصول(دکتری)
آخرين درجه تحصيلي: درس خارج
رشته اصلي: فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامي
رشته فرعي: تعليم و تربيت اسلامي

ب‌) سوابق اشتغال: نام سازمان يا مؤسسه محل خدمت / نوع فعاليت / سمت

1. جامعة المصطفي العالمية/ علمي–اجرايي/ رئيس

2. شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو حقیقی

3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم / پژوهشي- آموزشي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

4. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشي/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً

5. مركز جهاني علوم اسلامي/ علمي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

6. شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ پژوهشي/ عضو

7. شوراي فرهنگي‌- اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

8. مؤسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني (ره‌) قم/ پژوهشي/ مدير گروه علوم تربيتي/ سابقاً

9. مركز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس / علمي – اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

10. مرکز خدمات حوزه های علمیه/ عضو هیئت مدیره

11. مؤسسه اشراق و عرفان/ مؤسس/ رئيس هيئت مديره

12. کمسیون حوزه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو

13. حوزه علمیه برادران و خواهران میبد/ مسئول

14. دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات، دانشگاه علمی- کاربردی، علوم قرآني و مرکز تحقیقات ژنتیک میبد/ عضو هیأت امناء

15. مؤسسه بين المللي هدي / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

16. حوزه علميه قم / علمي اجرايي / معاون پژوهشي/ سابقاً

17. كنگره دين‌پژوهان كشور / پژوهشي / عضو/ سابقاً

18. فصلنامه حوزه و دانشگاه / اجرايي / مدير مسئول

19. دفتر تبليغات حوزه علميه قم / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

20. دو فصلنامه “جستارهاي اقتصادي” / پژوهشي – اجرايي / مدير مسئول

21. دو فصلنامه “تربيت اسلامي” / پژوهشي – اجرايي / مدير مسئول

22. شوراي پژوهشهاي علمي كشور/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

23. هيأت امناء منطقه ٢ كشور / پژوهشي – اجرايي / عضو

24. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ عضو

25. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم/ عضو

26. سند چشم انداز آموزش و پرورش/ ناظر

ج‌) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح
   ** طرح هاي خاتمه يافته

1. فلسفه تعليم و تربيت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مؤلف

2. اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

3. در باب استعداد آدمي / مجري

4. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد١ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

5. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٢ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

6. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٣ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

7. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٤ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

8. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد١ (تربيت فرزند) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

9. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد2 (تربیت دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

10. سيره تربيتي پيامبر و ائمه (ع‌) جلد 3 (تربیت اخلاقی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

11. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد4 (نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزش های دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

12. تقریرات درسهای فقه و اصول آیات حائری، وحید خراسانی، تبریزی، فاضل و مطهری (ره)

13. رساله قاعده تعویض سند (رجالی)/ مؤلف

14. کتاب الوصیه / مؤلف

15. مغنی اللبیب / تصحیح و تعلیقه

16. الجوهر النضید / تصحیح و تعلیقه

17. نهایه الحکمه / تعلیقه

18. اسفار جلد 1/ تعلیقه

19. سفرنامه / مولف

20. فقه تربیتی جلد 1 و 2/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف

21. وحدت آرمانی نخبگان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف.

22. فقه تربيتي؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها موسسه اشراق و عرفان/ مولف

23. فقه تربیتی؛ یادگیری علم و دین/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

24. وحدت حوزه و دانشگاه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

25. بررسي فقهي فلسفه‌ورزي و فلسفه‌آموزي / از سری بحثهای فقه تربیتی1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

26. مجسمه و نقاشي / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

27. قواعد فقهی جلد اول: تسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر برّ/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

28. احکام تربیت فرزند/ از سری بحثهای فقه تربیتی 2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

29. تربیت فرزند با رویکرد فقهی/ از سری بحثهای فقه تربیتی3/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

30. درآمدی بر تفسیر تربیتی / از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

31. ضمیر ناخودآگاه در قرآن/ از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

32. نفاق شناسی/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

33. الفلسفه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

34. التصوير / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

35. فقه التربيه الجزء الاول و الثاني/ الحضاره لبنان/ مولف

36. نقش تربيتی معلم / مشاور و ناظر

37. ارتباط معرفتي علوم تربيتی و اسلام / مشاور و ناظر

38. فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی/ مشاور و ناظر

39. مکاسب محرمه نوع دوم/ مشهور/ سلسله دروس

40. شاخص‌هاي تربيت خانوادگي/ مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري/ مولف
* *  طرح‌هاي در دست اجرا

1. فقه تربیتی جلد 3و 4 و 5 و 6/ مولف

2. فلسفه فقه/  مولف

3. فقه اخلاق/ مولف

4. هرمنوتيک/ مولف

5. فقه اقتصاد جلد  / دوره 12 جلدی / مولف

6. فقه عقیدتی جلد 1 / مولف

7. اصول فقه جلد 1 / مولف

8. فرهنگنامه سیره تربیتی پیامبر و ائمه(ع)/ مشاور و ناظر

*** مقالات  چاپ شده

بخشی از مقالات به قرار زیر است

1- دانش تربيت؛ وضعيت مطلوبِ علوم تربيتي؛فصلنامه تخصصی اسلام و پژوهشهای تربیتی،موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 6،پاییز و زمستان 1390، صص57 ـ 76 .

2- گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 70 ، زمستان 1390 صص87-130.

3- تاثیرات دانش فقه برمسائل دانش تربیت؛ دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی؛مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5، پاییز 1390، صص3-34.

4- تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی؛دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ بهار و تابستان 1391، ش 14؛ صص7-28.

5- بررسی فقهی ممنوعیت فلسفهورزی و فلسفهآموزی،پژوهشنامه نورحکمت،  مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ شماره 40، تابستان 1391، صص 5-30.

6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران (روند ارزیابی و چاپ)

7- تربیت اعتقادی فرزندان ؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛(روند ارزیابی و چاپ)

 

د) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:

الف) ادبیات و منطق :

1) صرف و نحو (کتاب های صرف ساده ، سیوطی ، مغنی)

2) معانی و بیان ( مختصر و جواهر البلاغه)

3) منطق (حاشیه ملا عبدالله ، المنطق مظفر ، الجوهر النضید )

* ارائه در حوزه

ب) فقه و اصول :

1) شرح                                                             2) مکاسب

3) اصول فقه                                                       4) رسائل

5) حلقات شهید صدر                                            6) کفایه

7) خارج فقه ( کتاب های: قضاء ، شهادات ، حدود ، مکاسب محرمه ) از سال 73 تاکنون.

8) خارج فقه التربیه

9) خارج اصول فقه                                            10) مبانی اجتهاد

* ارائه دروس فوق در حوزه علمیه قم و دانشگاه قم

ج) فلسفه و عرفان :

1) بدایة الحکمة                                             2) نهایةالحکمة

3) شرح اشارات                                            4) اسفار

5) تمهید القواعد                                           6) شواهد الربوبیة

*ارائه در  حوزه علمیه قم/ مرکز جهانی علوم اسلامی

د)تعلیم و تربیت و اخلاق و معارف :

1) فلسفه تربیتی اسلام / مؤسسۀ امام خمینی (ره)

2) تربیت اسلامی و تربیت در قرآن و روایات / مؤ سسۀ امام خمینی(ره) / دانشگاه تربیت                                  مدرس تهران / دانشگاه تربیت معلم تهران / دانشگاه تهران / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم / حوزه یزد و میبد / دوره های آموزشی معلّمان ودبیران آموزش و پرورش

3) فلسفه اخلاق / مؤسسۀ امام خمینی (ره) / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم

4) دروس معارف / دانشگاه علامه طباطبائی

5) دروس اخلاق / حوزه / مرکز جهانی / و سایر مراکز

هـ) تفسیر و نهج البلاغه:

دوره های آ موزشی و سخنرانی

ه‍ ) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده‌اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال
١. ميزان انطباق محتوا و اهداف كتب تعليمات ديني مقطع راهنمايي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٦
٢. انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن كريم / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٣. روش‌هاي تربيتي انزوا و تبشير در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٤. بررسي تطبيقي فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و استعداد از ديدگاه اسكفلر وپيامدهاي آن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٥. بررسي ارتباط ميان آموزه هاي حياتي دانش‌آموزان آموزش و پرورش از منظر معرفت شناسي / دكتري / ١٣٧٩
٦. رابطه فقه و تربيت / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٧. تاريخ تحول ادوار اجتهاد / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٨. جايگاه عقل و دين‌شناسي علامه طباطبايي و اقتضائات آن در تربيت عقلاني / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٩. آداب و شيوه هاي آموزشي در سيره معصومين (ع‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٠. آراي تربيتي امام خميني (ره‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١١. مباني كلامي حكومت ديني / سطح ٤ حوزه / ١٣٨١
١٢. خانواده در اسلام / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٣. تربيت اول در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٤. عليت گرايي، ريشه علل از ديدگاه اسلام / ١٣٧٩
١٥. اسلام و دموكراسي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٦. تربيت اخلاقي در سيره معصومين(ع) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٧. روشهاي آسيب زا در تربيت اسلامي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩

** پایان نامه های دیگری هم وجود دارد

و) تأليف يا ترجمه مقاله و مصاحبه: عنوان مقاله/نام نشريه/سال نشر
١. تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلدون / مجله نور علم / ١٣٧٠
٢. در خصوص وظيفه مركز جهاني علوم اسلامي / نشريه در آينه نقد دفتر اول / ١٣٧٦
٣. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه / فصلنامه دانشگاه اسلامي / ١٣٧٧
٤. مسائل و مشكلات جوانان در يك نگاه / نشريه داخلي مؤسسه امام خميني (ره‌) / ١٣٧٧
٥. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / مجموعه مقالات همايش مشاوره از ديدگاه اسلام / ١٣٧٨
٦. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه اخير / مجموعه مقالات كتاب دوم‌حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٧. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٨. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ / ١٣٧٨
٩. آسيب‌شناسي, روش شناختي و راه حل‌ها / فصلنامه پژوهش و حوزه / ١٣٧٩
١٠. روش‌هاي استنباط آداب تعليم و تربيت / كتاب اول تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١١. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٢ / ١٣٧٩
١٢. سخن آغازين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ١٨ / ١٣٧٨
١٣. تربيت در سيره و كلام امام علي(ع) / مجموعه مقالات تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١٤. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٨ / ١٣٨١
١٥. مناسبات علم انساني و دين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ و ٢٢ / ١٣٧٨
١٦. نقش پژوهش در تعامل ميان حوزه و دانشگاه / پيام پژوهش / ١٣٨١
١٧. آرامش روان از منظر اسلام / چكيده مقالات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / ١٣٨١
١٨. وحدت حوزه و دانشگاه “بيم‌ها و اميدها” / جزوه ويژه همايش ٢٧ آذر / ١٣٨٢
١٩. حوزه و دانشگاه و اقتضاء همگرايي / نشريه پگاه حوزه شماره ٩٧ – ٩٦ / ١٣٨٢
٢٠. حوزه و دانشگاه از واگرايي تا همگرايي / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٠
٢١. پژوهشهاي حوزوي، ظرافتها و چالشها / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨١
٢٢. گامهاي آغازين در نظريه پردازي ديني / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٢
٢٣. قلمروهاي جهاني حوزه / پگاه حوزه ١١٦ و ١١٥ / ١٣٨٢
٢٤. وحدت حوزه و دانشگاه (هست)ها و (بايد)ها / خردنامه همشهري / ١٣٨٠
٢٥. خطبه‌هاي نماز جمعه و سخنرانيها 7٠٠ ساعت با موضوعات:

الف) مباحث مدیریتی و استراتژیک زندگی و اعتقادات اسلامی

ب) سیره پیامبر و ائمه و تاریخ اسلام

ج) تفسیر قرآ ن و نهج البلاغه

د) تربیت اجتماعی

هـ) تربیت خانوادگی

و) اخلاق اسلامی

ز) مباحث اجتماعی و سیاسی و بین المللی

ح) مباحث منطقه ای

ز) آشنايي با زبان‌ها:

عربي و انگليسي

ح‌) آشنايي با كشورهای:

آلمان, فرانسه، سوئيس، انگلستان، ايتاليا ، آذربايجان، روسیه، چین، اندونزی، کویت، مالزی، سوریه، عربستان، مراکش، تایلند، بوسنی و هرزگوبین، امارات، ترکیه و……..

ط) اسامي و مشخصات جوايز علمي
١. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج١» به عنوان كتاب برترحوزه در سال ١٣٧٧ رتبه اول را كسب كرد و لوح تقدير و سكه دريافت نمود.
٢. كتاب «تربيت فرزند ( سيره تربيتي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) ج١» / ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه برگزيده سومين دوره كنگره دين پژوهان كشور در سال ١٣٨٠
٣. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج٣» ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه اول در بيست و يكمين دوره انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٨٢

4. کتاب فقه تربیتی جلد 1و 2 علیرضا اعرافی / کسب عنوان برگزیده پژوهش دینی سال 87و86 در جشنواره آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین

گزارشی از پایگاه خبری بفرو


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp
مدیریت سایت

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

آخرین دیدگاه ها
logo-samandehi
تبلیغات